Het bestuur van Stichting Doorkomst Roparun Zutphen wil graag alle vrijwilligers, sponsoren, “Vrienden van de Stichting Doorkomst Roparun Zutphen” en de gemeente Zutphen hartelijk bedanken voor de enthousiaste inzet en ondersteuning. Zonder deze hulp is het niet mogelijk om elk jaar weer een onvergetelijke doorkomst door de gemeente Zutphen te organiseren.